პაროლი დღეს-დღეობით დაცულ ადგილებში შეღწევის ერთ-ერთ ძირითად კომპონენტს წარმოადგენს. შესაბამისა...