2017 წლის მეორე ნახევარი და 2018 წლის დასაწყისი გამოირჩეოდა დიდი დეფიციტით ვიდეო ბარათების ბაზარ...